diumenge, 1 de març de 2009

ATC's Orient

Com que l'intercanvi ja s'ha acabat, avui us poso les ATC's que hem intercanviat entre les components del grup, sobre el tema de l'Orient, que ens va proposar la Núria Madurell.


Como el intercambio ya se ha terminado, hoy os pongo las ATC's que hemos intercambiado entre las componentes del grupo, sobre el tema de Oriente, que nos propuso Nuria Madurell.

A continuació podeu veure les ATC's que m'han enviat la Sílvia, la Gemma, la Camino i l'Anna:

A continuación podéis ver las ATC's que he recibido de Silvia, Gemma, Camino y Anna:
També us poso l'ATC que vaig intercanviar, sobre aquest mateix tema, amb la Maria Clara. Aquesta és la que ella em va enviar:

También os cuelgo la ATC que intercambié, sobre este mismo tema, con Maria Clara. Esta es la que ella me envió:
Totes son molt boniques i no sabria quina escollir. Todas son muy bonitas y no sabría cual escoger.

A canvi , jo els he enviat aquestes: A cambio, yo les he enviado estas: