diumenge, 15 de març de 2009

INTERCANVIS = INTERCAMBIOS

La Fira de Patchwork que ha tingut lloc paral·lelament al Festival Internacional de Patchwork, a Sitges, ha estat el lloc idoni per a realitzar els intercanvis previstos: ATC's i Blocs de signatura, de l'amistat, de 15x15 cm.
Ha estat un bon moment per conèixer personalment algunes de les persones amb les que he intercanviat ATC's i blocs aquests darrers temps, i retrobar-nos les que ja ens coneixiem.
Per fi algunes de nosaltres tenim cara per a les demés!

La Feria de Patchwork que se ha desarrollado paralelamente al Festival Internacional de Patchwork, en Sitges, ha sido el sitio ideal para realizar los intercambios previstos: ATC's y Blocs de firma, de la amistad, de 15x15 cm.
Ha sido un buen momento para conocer personalmente algunas de les personas con las que he intercambiado ATC's y blocs durante estos últimos meses, y volver a vernos las que ya nos conocíamos.
Por fin algunas de nosotros tenemos cara para las demás!

Aquestes són les ATC’s que he rebut dels intercanvis d’aquests dies:
Estas son las fotos de las ATC’s que he recibido de los intercambios de estos días:

Isabel:


Núria:


Asun:
Montse:
Yolanda:
Sílvia:
Dolors:

Carme:


També n'he pogut canviar una de paper amb la Laura:
Tamién he podido cambiar una de papel con Laura:

I, aquestes són les que jo els he donat a canvi:

Y, estas son las que yo les he dado a cambio:

Sílvia:

Núria:

Yolanda:

Asun:

Montse:

Isabel:


Dolors:

Carme:
I, la de paper per la Laura:

Y, la de papel para Laura: