dissabte, 7 de març de 2009

FESTIVAL INTERNACIONAL DE PATCHWORK, SITGES


Com cada any l'Asociación Española de Patchwork celebra el Festival Internacional de Patchwork a Sitges, del 12 al 15 de març.

Aquest cop l'Exposició-Concurs de quilts està basada en el tema "Costums i tradicions".

Per primer cop s'organitza un Concurs Internacional en el que hi participen els països membres de l'EQA.
Paral·lelament hi haurà un concurs especial amb el títol "Inspirats en la Música".

Totes les obres d'aquests concursos estaran exposades durant els dies que duri el Festival.

Les exposicions d'artistes Internacionales com Roberta Horton, Mary Mashuta, Laura Wasilowski o Gwenfai Rees Griffiths, i la d’Itàlia que serà el país invitat, es podran visitar per diferents indrets de Sitges.

Es podran veure també les obres que amb el títol "La Plume" varen concursar l'any passat al Carrefour Européen du Patchwork, celebrat a Sainte Marie aux Mines.

Finalment professores de talla internacional impartiran diversos cursos monogràfics.

I també, com cada any hi haurà la Fira de Patchwork amb diversos estands on tothom que vulgui podrà passejar-s'hi i "firar-se"

Como cada año la Asociación Española de Patchwork celebra el Festival Internacional de Patchwork en Sitges, del 12 al 15 de marzo.

Esta vez la Exposición-Concurso de quilts está basada en el tema "Costumbres y tradiciones".

Por primera vez se organiza un Concurso Internacional en el que participan los países miembros de la EQA.
Paralelamente habrá un concurso especial con el título "Inspirados en la Música".

Todas las obras de estos concursos estarán expuestas durante os días que dure el Festival.

Las exposiciones de artistas Internacionales como Roberta Horton, Mary Mashuta, Laura Wasilowski o Gwenfai Rees Griffiths, y la de Italia que será el país invitado se podrán visitar por diferentes lugares de Sitges.

Se podrán visitar también las obras que con el título "La Plume" concursaron el año pasado en el Carrefour Européen du Patchwork, celebrado en Sainte Marie aux Mines.

Finalmente, profesoras de talla internacional impartirán diversos cursos monográficos.

Y, como cada año se realizará la Feria de Patchwork con diversos puestos donde todo el mundo que quiera podrá pasearse y encontrar lo que busca.