divendres, 13 de març de 2009

ATC's


Acabo de rebre una ATC des de St. Martin du Limet, me l'envia la Michèle. Aquest intercanvi me l 'ha proporcionat la Lilian.
És la meva primera ATC amb un vitrall, m’agrada molt! Gràcies Michèle!

Acabo de recibir una ATC desde St. Martin du Limet, me la envía Michèle. Este intercambio me lo proporcionó Lilian.
Es mi primera ATC con una vidriera ¡Me gusta mucho! ¡Gracias Michèle!