diumenge, 14 de desembre de 2008

CURS D'SCRAP = CURSO DE SCRAP

Hola bon dia a tothom. Ahir a Elsa Labors vaig fer un curs d'scrap amb la Jane, va ser dedicat a fer dos tipus diferents de projectes.
Hola buenos días a todos. Ayer en Elsa Labors hice un curso de scrap con Jane, estuvo dedicado a hacer dos tipos de proyectos distintos.

El primer era un àlbum tipus acordió, en el que varem treballar les diferents tècniques per aconseguir aquest resultat:
El primero era un álbum tipo acordeón, con el que trabajamos diferentes técnicas para conseguir este resultado:Ara només hi falten els guarniments i les fotografies!
¡Ahora sólo faltan los adornos y las fotografías!

El segon projecte era un àlbum amb relligat japonès.
El segundo proyecto era un álbum con encuadernado tipo japonés.
En aquest projecte un dels objectius principals que volíem aconseguir era aprendre a tallar el cartó, per més endavant poder fer qualsevol tipus d'enquadernació.
En éste proyecto uno de los objetivos principales que queríamos conseguir era aprender a cortar el cartón, para más adelante poder hacer cualquier tipo de encuadernación.


L'altre objectiu, és clar, era aprendre a fer el lligat japonès del llom.
El otro objetivo, claro, era aprender a hacer la encuadernación japonesa.

Aquest és el resultat:
Éste es el resultado


Aquests són els diferents projectes i proves de cadascuna que érem a la classe:
Estos son los diferentes proyectos y pruebas de cada una de nosotros:

La Laura en plena acció:

Lauraen plena acción:Un altre moment del curs amb la Jane i la Laura

Otro momento del curso con Jane y Laura


El resultat de tot plegat és que ens ho vam passar molt bé, i vàrem aprendre molt.

El resultado final es que nos lo pasamos muy bien y aprendimos mucho.

diumenge, 7 de desembre de 2008

CURS DE REÏNA = CURSO DE RESINA

Sempre m'ha agradat molt d'aprendre noves tècniques, i ahir vaig tenir l'oportunitat d'aprendre'n una de nova: treballar la reïna polimèrica.
Vàrem anar amb la Miryam al curs de reïna, que impartia la professora Elvira López del Prado, que ens va ensenyar a fer motlles amb silicona, acetat i plastilina, i a provar diferents maneres de treballar amb la silicona.
No us puc ensenyar el resultat perquè fins d'aquí una setmana no es pot desemmotllar la reïna, però us passo les fotografies que vaig fer al principi, quan ja havíem fet els motlles de silicona i els estàvem omplint amb la reïna i posant diferents objectes a dins.

Siempre me ha gustado mucho aprender nuevas técnicas, y ayer tuve la oportunidad de aprender una nueva: trabajar la resina polimérica.
Fuimos con Miryam al
curso de resina, que impartía la profesora, Elvira López del Prado, que nos enseñó a hacer moldes con silicona, acetato y plastilina, y a probar diferentes maneras de trabajar con la silicona.
No o puedo enseñar el resultado porqué hasta dentro de una semana no se puede desenmoldar la resina, pero os paso las fotografías que hice al principio, cuando ya habíamos hecho los moldes de silicona y los estábamos llenando con la resina i poniendo diferentes objetos dentro.


La Miryam en plena feina

Miryam en plena tarea
Els motlles amb reïna, deixant reposar la reïna abans d'afegir-hi petits objectes

Los moldes con resina, dejando reposar la resina antes de añadir pequeños objetosLa Isabel, una de les companyes del curs que vàrem conèixer ahir.

Isabel, una de las compañeras del curso que conocimos ayer.

La Miryam i jo en posant els petits objectes escollits sobre de la reïna.
Miryam y yo poniendo los pequeños objetos escogidos encima de la resina.

L'Elvira comprovant l'estat de la reïna
Elvira comprovando el estado de la resina

Una imatge de conjunt de la classe treballant

Una imagen de conjunto de la clase en plena tarea

Acabant d'omplir els motlles amb reïna

Acabando de rellenar los moldes con resina

Els motlles ja plens i esperant per d'aquí una setmana desemmotllar-los

Los moldes ya llenos y esperando para poder desenmoldarlos dentro de una semana.

Un moment en que l'Elvira ens estava explicant el que havíem de fer

Un momento en el que Elvira nos estaba explicando que teníamos que hacer.

dijous, 4 de desembre de 2008

ATC's TARDOR = ATC's OTOÑO

Ahir vaig rebre la última ATC de l'intercanvi que va promoure la Núria Madurell sobre el tema de la tardor, i com que les quatre que formàvem el grup ja tenim les nostres targetes, us les publico perquè tothom pugui veure com en són de boniques.

Ayer recibí la última ATC del intercambio que organizó Núria Madurell sobre el tema del otoño, y como las cuatro que formábamos parte del grupo ya tenemos nuestras tarjetas, las publico para que todas/os podais ver lo hermosas que son.
Aquesta és la que m’ha enviat l’Anna Martínez
Esta es la que me ha enviado Anna Martínez

Aquesta és la que em va enviar la Feli van Ratingen
Esta es la que me envió Feli van RatingenI aquesta és la de la M. Clara LLoveras
Y esta es ala de M. Clara LLoveras


Oi que totes són molt boniques i originals?
¿Verdad que todas son muy bonitas y originales?

Les que jo els hi vaig enviar a canvi són aquestes:
La que yo les envié a cambio son estas:


dilluns, 1 de desembre de 2008

INTERNATIONAL QUILT STUDY CENTERSi voleu tenir l'oportunitat de veure i conèixer quilts amb història us podeu connectar a la web de International Quilt Study Center & Museum, cada mes publica un quilt de les seves col·leccions, Quilt Of The Month, amb totes les dades corresponents: Títol del quilts, nom dels autors/es, lloc de realització, data, material en que està realitzat, com s’ha obtingut, ...
També fa una mica d’història dels blocs i del moment històric en que es van realitzar el quilts.
És una web interessant si voleu conèixer una mica la història del patchwork tradicional i on hi podeu trobar també altres informacions relacionades.
Aquest mes és un quilt titulat L’arbre de la vida, datat entre finals del segle divuit i principis del segle dinou.

Si queréis tener la oportunidad de ver y conocer quilts con historia os podéis conectar a la web de International Quilt Study Center & Museum, cada mes publica un quilt de sus colecciones, Quilt Of The Month, con todos sus datos: Título de los quilts, nombre de los autores/as, lugar de realización, fecha, material en que está realizado, como se obtuvo, ...
También hace una poco de historia de los blocs y del momento histórico en que se realizaron los quilts.
Es una web interesante si queréis conocer un poco la historia del patchwork tradicional y donde también podéis encontrar otras informaciones relacionadas.
Este mes es un quilt titulado “El árbol de “la vida”, fechado entre el final del siglo dieciocho y el principio del siglo diecinueve.