dimarts, 11 de novembre de 2008

ATC's

Acabo de rebre una ATC de la Teresita, d'Argentina, em va demanar de fer un intercanvi d'una ATC amb el tema de la tardor, i ja l'he rebut!

Acabo de recibir una ATC de Teresita, De Argentina, me pidió hacer un intercambio de una ATC con el tema del otoño, i ¡Ya la he recibido!