divendres, 31 d’octubre de 2008

THE INTERNATIONAL FIBER COLLABORATIVE 2008-2009

http://www.internationalfibercollaborative.com/


El dimarts vaig escriure a la Jennifer Marsh per explicar-li que publicava la notícia del projecte WRAP al meu blog i que hi afegia un enllaç de la seva web. Aquí teniu la seva resposta per si us voleu afegir al proper projecte.
El martes escribí a Jennifer Marsh explicándole que publicaba la noticia del proyecto WRAP en mi blog y que añadía un enlace de su web. Aquí tenéis su respuesta por si queréis añadiros a su nuevo proyecto.
Great, Thank You! Below is the new project. Check out the new up & coming website in a couple months. Huntsville, AL. The International Fiber Collaborative announces its 2008–2009 project, Interdependence. Participants will create a full-sized tree for display in April 2009 at Big Springs International Park. Much like a live tree is interdependent on its leaves and roots for survival, societies are interdependent on the greater whole, family units, communities, and countries. Participants from around the world are welcome to create leaves to contribute to the creation of the tree. In total, up to 30,000 leaves may be used. Leaves should be created using fiber or fiber techniques. Entrants are encouraged to be creative in deciding on materials and techniques, and may paint, stitch, crochet, patch, quilt, knit, or glue (water resistant glue). Each leaf should measure roughly 5 in. wide (at its thickest) x 7 in. long. Leaves may also have shape and dimension. Submissions may relate to interdependence in a social, economical, political, ecological, or geographical way. The tree's trunk and branches will all be wrapped with handmade fiber sleeves. The application deadline is March 15, 2009. For additional information, visit <http://www.internationalfibercollaborative.com%3e.or/ email Jennifer Marsh at blueangle1412@yahoo.com. Jennifer Marsh Founder / Director International Fiber Collaborative, Inc. (W.R.A.P)
Fantàstic, Moltes gràcies! A sota hi ha el nou projecte. Comproveu l'actualització de la nova web d'aquí un parell de mesos. Huntsville, AL. The International Fiber Collaborative anuncia el seu projecte 2008-2009, Interdependència. Els participants crearan un arbre a mida real per mostrar-lo l'abril del 2009 a Big Springs International Park. Com en un arbre viu que necessita la interdependència entre les seves fulles i arrels per sobreviure, les societats son interdependents en la totalitat, unitats familiars, comunitats, i països. Participants d'arreu del mon són benvinguts per crear fulles per contribuir a la creació de l'arbre. En total, es poden utilitzar més 30.000 fulles. Les fulles hauran de ser creades utilitzant fibres o tècniques de manipulació de fibres. Els participants se'ls encoratja que siguin creatius decidint els materials i les tècniques, i poden pintar, cosir, fer ganxet, patch, quilt, punt de mitja o enganxar (pegament resistent a l'aigua). Cada fulla hauria de mesurar aproximadament 5 polzades d'ample (a la seva part més gruixuda) x 7 polzades de llarg. Les fulles poden tenir també forma i dimensió. Les propostes poden estar relacionades amb la interdependència des d'un punt de vista social, econòmic, polític, ecològic o geogràfic. El tronc i les branques de l'arbre s'embolicaran amb mànegues de fibra fetes a ma. El termini d'admissió és el 15 de març de 2009. Per informació addicional visiteu <http://www.internationalfibercollaborative.com%3e.o/ envieu un e-mail a la Jennifer Marsh a blueangle1412@yahoo.com. Jennifer Marsh Fundadora / Directora International Fiber Collaborative, Inc. (W.R.A.P)
¡Fantástico, Muchas gracias! A continuación hay un nuevo proyecto. Comprovad la actualización de la nuea web dentro de un par de meses. Huntsville, AL. The International Fiber Collaborative anuncia su proyecto 2008-2009, Interdependencia. Los participantes crearan un árbol a medida real para mostrarlo en abril del 2009 a Big springs International Park. Como en un árbol vivo que necesita la interdependencia entre sus hojas y raíces para sobrevivir, las sociedades son interdependientes en la totalidad, unidades familiares, comunidades, y países. Participantes de todos los lugares del mundo son bienvenidos para crear hojas y así contribuir a la creación del árbol. En total, se pueden utilizar unas 30.000 hojas. Las hojas deberán ser utilizando fibras o técnicas de manipulación de fibras. A los participantes se los anima a que sean creativos decidiendo los materiales y las técnicas, y pueden pintar, coser, hacer ganchillo, patch, quilt, punto de media o pegar (pegamento resistente al agua). Cada hoja debería medir aproximadamente 5 pulgadas de ancho (en su parte más gruesa) x 7 pulgadas de largo. Las hojas pueden tener también forma i dimensión. Las propuestas pueden estar relacionadas con la interdependencia desde un punto de vista social, económico, político, ecológico o geográfico El tronco y las ramas del árbol se envolverán con mangas de fibra hechas a mano. El plazo de admisión es el 15 de marzode 2009. Para más información visitad <http://www.internationalfibercollaborative.com%3e.o/ enviad un e-mail a Jennifer Marsh a blueangle1412@yahoo.com. Jennifer Marsh Fundadora / Directora International Fiber Collaborative, Inc. (W.R.A.P)