divendres, 31 d’octubre de 2008

ATC's BAJO EL MAR. ENTRE ALGAS

Com que aquesta setmana les quatre ATC's "Bajo el mar" que jo vaig fer ja han arribat a la seva destinació, avui les publico. Els vaig donar el títol "Entre algas". Són aquestes:

Como esta semana las cuatro ATC's "Bajo el mar" que yo hice ya han llegado a su destino, hoy las publico. Las titulé "Entre algas". Son estas:

I, per ordre de numeració, aquesta és la que vaig enviar a l'Anna:
Y, por orden de numeración, esta es la que envié a Anna:

Aquesta la vaig enviar a la Inatxi:
Esta la envié a Inatxi:

Aquesta la vaig enviar a la M. Clara:
Esta la envié a Mª Clara:Aquesta la vaig enviar a la Montse:
Esta la envié a Montse:

Moltes gràcies a totes per formar part d’aquest intercanvi i així haver-me donat l'oportunitat de poder-hi participar.
Muchas gracias a todas por haberse apuntado en este intercambio y así haberme dado la oportunidad de poder participar.

ATC's
Aquesta setmana he rebut la quarta ATC de l'intercanvi "Bajo el mar", que va organitzar la Núria Madurell. Era la que em faltava per completar l'intercanvi amb les quatre ATC's que jo vaig enviar. M'ha agradat molt i m'ha fet molta il·lusió! Moltes gràcies Anna!

Esta semana he recibido la cuarta ATC del intercambio “Bajo el mar”, que organizó Núria Madurell. Era la que me faltaba para completar el intercambio con las cuatro ATC’s que yo envié. ¿Me ha gustado mucho y me ha hecho mucha ilusión! ¡Muchas gracias Anna!

THE INTERNATIONAL FIBER COLLABORATIVE 2008-2009

http://www.internationalfibercollaborative.com/


El dimarts vaig escriure a la Jennifer Marsh per explicar-li que publicava la notícia del projecte WRAP al meu blog i que hi afegia un enllaç de la seva web. Aquí teniu la seva resposta per si us voleu afegir al proper projecte.
El martes escribí a Jennifer Marsh explicándole que publicaba la noticia del proyecto WRAP en mi blog y que añadía un enlace de su web. Aquí tenéis su respuesta por si queréis añadiros a su nuevo proyecto.
Great, Thank You! Below is the new project. Check out the new up & coming website in a couple months. Huntsville, AL. The International Fiber Collaborative announces its 2008–2009 project, Interdependence. Participants will create a full-sized tree for display in April 2009 at Big Springs International Park. Much like a live tree is interdependent on its leaves and roots for survival, societies are interdependent on the greater whole, family units, communities, and countries. Participants from around the world are welcome to create leaves to contribute to the creation of the tree. In total, up to 30,000 leaves may be used. Leaves should be created using fiber or fiber techniques. Entrants are encouraged to be creative in deciding on materials and techniques, and may paint, stitch, crochet, patch, quilt, knit, or glue (water resistant glue). Each leaf should measure roughly 5 in. wide (at its thickest) x 7 in. long. Leaves may also have shape and dimension. Submissions may relate to interdependence in a social, economical, political, ecological, or geographical way. The tree's trunk and branches will all be wrapped with handmade fiber sleeves. The application deadline is March 15, 2009. For additional information, visit <http://www.internationalfibercollaborative.com%3e.or/ email Jennifer Marsh at blueangle1412@yahoo.com. Jennifer Marsh Founder / Director International Fiber Collaborative, Inc. (W.R.A.P)
Fantàstic, Moltes gràcies! A sota hi ha el nou projecte. Comproveu l'actualització de la nova web d'aquí un parell de mesos. Huntsville, AL. The International Fiber Collaborative anuncia el seu projecte 2008-2009, Interdependència. Els participants crearan un arbre a mida real per mostrar-lo l'abril del 2009 a Big Springs International Park. Com en un arbre viu que necessita la interdependència entre les seves fulles i arrels per sobreviure, les societats son interdependents en la totalitat, unitats familiars, comunitats, i països. Participants d'arreu del mon són benvinguts per crear fulles per contribuir a la creació de l'arbre. En total, es poden utilitzar més 30.000 fulles. Les fulles hauran de ser creades utilitzant fibres o tècniques de manipulació de fibres. Els participants se'ls encoratja que siguin creatius decidint els materials i les tècniques, i poden pintar, cosir, fer ganxet, patch, quilt, punt de mitja o enganxar (pegament resistent a l'aigua). Cada fulla hauria de mesurar aproximadament 5 polzades d'ample (a la seva part més gruixuda) x 7 polzades de llarg. Les fulles poden tenir també forma i dimensió. Les propostes poden estar relacionades amb la interdependència des d'un punt de vista social, econòmic, polític, ecològic o geogràfic. El tronc i les branques de l'arbre s'embolicaran amb mànegues de fibra fetes a ma. El termini d'admissió és el 15 de març de 2009. Per informació addicional visiteu <http://www.internationalfibercollaborative.com%3e.o/ envieu un e-mail a la Jennifer Marsh a blueangle1412@yahoo.com. Jennifer Marsh Fundadora / Directora International Fiber Collaborative, Inc. (W.R.A.P)
¡Fantástico, Muchas gracias! A continuación hay un nuevo proyecto. Comprovad la actualización de la nuea web dentro de un par de meses. Huntsville, AL. The International Fiber Collaborative anuncia su proyecto 2008-2009, Interdependencia. Los participantes crearan un árbol a medida real para mostrarlo en abril del 2009 a Big springs International Park. Como en un árbol vivo que necesita la interdependencia entre sus hojas y raíces para sobrevivir, las sociedades son interdependientes en la totalidad, unidades familiares, comunidades, y países. Participantes de todos los lugares del mundo son bienvenidos para crear hojas y así contribuir a la creación del árbol. En total, se pueden utilizar unas 30.000 hojas. Las hojas deberán ser utilizando fibras o técnicas de manipulación de fibras. A los participantes se los anima a que sean creativos decidiendo los materiales y las técnicas, y pueden pintar, coser, hacer ganchillo, patch, quilt, punto de media o pegar (pegamento resistente al agua). Cada hoja debería medir aproximadamente 5 pulgadas de ancho (en su parte más gruesa) x 7 pulgadas de largo. Las hojas pueden tener también forma i dimensión. Las propuestas pueden estar relacionadas con la interdependencia desde un punto de vista social, económico, político, ecológico o geográfico El tronco y las ramas del árbol se envolverán con mangas de fibra hechas a mano. El plazo de admisión es el 15 de marzode 2009. Para más información visitad <http://www.internationalfibercollaborative.com%3e.o/ enviad un e-mail a Jennifer Marsh a blueangle1412@yahoo.com. Jennifer Marsh Fundadora / Directora International Fiber Collaborative, Inc. (W.R.A.P)

dimarts, 28 d’octubre de 2008

INTERNATIONAL FIBER COLLABORATIVE

Ja fa quinze dies vaig conèixer, a través de la Isabel, l'obra de l'artista visual Jennifer Marsh, com que el tema em va interessar vaig cercar per internet més documentació:

Jennifer Marsh, escultora, preocupada per la seva comunitat, es va qüestionar el fet de si l'escultura ha de ser una forma d'art tancada, i de si els artistes poden tenir una participació activa en els assumptes de les seves comunitats, com a conseqüència va crear un projecte anomenat International Fiber Collaborative creant escultura activa amb i per la comunitat. L'objectiu de la International Fiber Collaborative es proporcionar una oportunitat a la gent que disfruta treballant artísticament amb qualsevol tipus de fibres, siguin artistes professionals. aficionats o estudiants, per tal que junts puguin expressar la seva preocupació sobre l'extrema dependència del món en el petroli. El projecte d'aquest any s'anomena "World Reclamation Art Project (W.R.A.P.)". Els participants van fer ganxet, mitja, van cosir, van apedaçar, o van fer collage, resultant uns panels de 3 peus (91.4 cm) quadrats on cada participant va expressar el que el preocupa sobre aquest tema. Els participants simplement dissenyant, creant aquests panels i participant en el projecte, estan manifestant el que els inquieta d'aquest tema a la resta del món. Tots els panels van ser cosits junts per cobrir completament una estació de benzina a centre de l'estat de Nova York.
Ya hace unos quince días Isabel me facilitó una información sobre la artista visual Jennifer Marsh, como me interesó, busqué más información en Internet:

Jennifer Marsh, escultora, preocupada por su comunidad, se cuestionó si la escultura tiene que ser una forma cerrada de arte, y si los artistas pueden tener una participación activa en los asuntos de sus comunidades, como consecuencia de esto creó un proyecto llamado International Fiber Collaborative creando escultura activa con y para la comunidad. El objetivo de la International Fiber Collaborative es proporcionar una oportunidad a la gente, que disfruta trabajando artísticamente con cualquier tipo de fibras, sean artistas profesionales, aficionados o estudiantes, a fin de que juntos puedan expresar su preocupación sobre la extrema dependencia del mundo en el petróleo. El proyecto de este año se llama "World Reclamation Art Project (W.R.A.P.)". Los participantes hicieron ganchillo, punto de media, cosieron, apedazaron, o hicieron collage, resultando unos paneles de 3 pies (91.4 cm) cuadrados donde cada participante expresó lo que le preocupa sobre este tema. Los participantes simplemente diseñando, creando estos paneles y participando en el proyecto, están manifestando lo que les inquieta de este tema al resto del mundo. Todos los paneles se cosieron juntos para cubrir completamente una gasolinera del centro del Estado de Nova York.
Aquest és el resultat Este es el resultado
http://www.internationalfibercollaborative.com/
Podeu veure una entrevista a Jennifer Marsh a: Podéis ver una entrevista a Jennifer Marsh en:
http://www.youtube.com/watch?v=RSAaV-d2s8Y&feature=related
Podeu veure el procés de la instal·lació dels panels a: Podeis ver el proceso de la instalación de los paneles en:
http://www.youtube.com/watch?v=neOqItgVoTY&feature=related

diumenge, 26 d’octubre de 2008

SORTEIG DE TELES = SORTEO DE TELAS

Tenia preparat un comentari sobre el blog “El almacén de telas”, quan, oh, casualitats! he visitat el blog "El rincón de Paloma" on he vist una notícia que m’ha atrapat. Al blog de “El almacén de telas” hi ha una iniciativa original, i més de cara a les festes de Nadal que s’apropen. Hi ha un sorteig de teles nadalenques! Entreu-hi i participeu al sorteig, quants més serem més emocionant serà!

Tenía preparado un comentario sobre el blog “El almacén de telas”, cuando ¡casualidad! He visitado el blog "El rincón de Paloma" y he visto una noticia que me ha atrapado. En el blog de “El almacén de telas” hay una iniciativa original, y más de cara a las fiestas de Navidad que se acercan. ¡Hay un sorteo de telas navideñas! ¡Entrad y participad en el sorteo, cuantas más seamos más emoción tendrá!

TUTORIALS = TUTORIALES

La Isabel em va enviar l’enllaç a aquest blog, http://elalmacendetelas.blogspot.com/, d’Argentina, que està ple de tutorials. Gràcies Isabel!
M’he entretingut a mirar-los i tots són força interessants.
Els tutorials estan llistats per ordre alfabètic, i alguns d’ells es poden trobar en un mateix blog.
La majoria de tutorials són bosses, moneders, targeters, fundes diverses, coixinets per les agulles, etc. També hi ha alguna tècnica de patchwork i un tutorial per fer ATC’s
La majoria de tutorials estan fets per altres bloggers.
I, finalment, si us passegeu pels blogs veureu que tenen també altres tutorials que us poden ser d’utilitat.

Isabel me envió el enlace a éste blog, http://elalmacendetelas.blogspot.com/, de Argentina ¡Está lleno de tutoriales! ¡Gracias Isabel!
Me he entretenido mirándolos y todos son interesantes.
Los tutoriales están listados por orden alfabético, y algunos se encuentran en un mismo blog.
La mayoría de tutoriales son bolsos, bolsas, monederos, tarjeteros, fundas diversas. Alfileteros, etc. También hay alguna técnica de patchwork y un tutorial para hacer ATC’s.
La mayoría de tutoriales están hechos por otras bloggers.
I, finalmente, si os paseáis por estos blogs veréis que tienen también otros tutoriales que os pueden ser útiles.

dissabte, 25 d’octubre de 2008

GUATEMALA

Mireu que m’han portat de Guatemala! Teles típiques! Com que tota la família i els amics coneixen la meva afició pel patchwork i per les teles, aquesta vegada han tornat carretejant-les des d’allà! És com si haguessin arribat els Reis Mags abans d'hora! Gràcies, moltes gràcies!

¡Mirad que me han traído de Guatemala! ¡Telas típicas! Como toda la familia y los amigos saben de mi afición por el patchwork y por las telas, esta vez han regresado cargándolas desde allí. ¡Es como si hubiesen llegado los Reyes Magos antes de hora!¡Gracias, muchas gracias!

Què us semblen, oi que són decoratives! Què boniques! Quina varietat de colors! Què vius! Què alegres! Hauré de pensar alguna cosa per fer amb elles!


¡Qué os parecen, verdad que son decorativas! ¡Qué bonitas! ¡Que variedad de colores! ¡Qué vivos! ¡Qué alegres! ¡Tendré que pensar alguna cosa para hacer con ellas!També han portat sabates típiques, fetes amb el mateix tipus de tela, per a tota la família. Són molt divertits i calentons, i molt adequats per aquest temps que comença a fer fred.
También han traído zapatos típicos para toda la familia, realizados con el mismo tipo de tela. Son muy divertido y calentitos, y muy adecuados para este tiempo que comienza a hacer frío.
Aquí n’hi ha una mostra
Aquí hay una muestra


dijous, 23 d’octubre de 2008

MÉS INTERCANVIS ATC'S = MÁS INTERCAMBIOS ATC'S


Tal com va prometre, la Núria ha organitzat un altre intercanvi d'ATC's temàtic, aquest cop amb el tema de la tardor "OTOÑO", http://nuria-madurell.blogspot.com/search/label/ATC%27s, Com que a l'anterior intercanvi m’ho vaig passar molt bé, de fet per mi encara no ha acabat, ara m'hi he tornat a apuntar. A veure si us animeu i som també moltes les que hi participem aquest cop! Espero Núria que com l'altre vegada tinguis molt d'èxit en aquest nou intercanvi temàtic.
Tal como prometió, Nuria ha organizado otro intercambio de ATC's, esta vez con el tema del "OTOÑO", http://nuria-madurell.blogspot.com/search/label/ATC%27s, Como disfruté mucho en el anterior intercambio, de hecho para mi aún no ha terminado, ahora me he vuelto a apuntar. A ver si os animáis y también somos muchas las que participamos esta vez. Espero Núria que como la otra vez tengas mucho éxito en este nuevo intercambio temático.

dimecres, 22 d’octubre de 2008

BUENOS AIRES QUILTING


Avui m’agradarà informar-vos d’una iniciativa privada en el món del Patchwork que funciona molt bé a Amèrica Llatina i que té grans projectes per realitzar. A l’intercanvi de targetes ATC “Bajo el mar”, com ja us vaig comentar, vaig rebre una ATC de Teresita Leal, i després d’intercanviar uns quants correus em va explicar que junt amb dues amigues van fer la web “BAQ. Buenos Aires Quilting. Arte en Patchwork”, http://www.buenosairesquilting.com.ar/ , que està oberta a totes les quilters de la zona, i que a part d’informar i donar notícies sobre el patchwork, organitzen tallers i venen el que produeixen. La web inclou un Fòrum “Buenos Aires Quilting. Foro de quilting, patchwork, appliqué y otras técnicas” Aquest Fòrum obert a tothom permet posar en contacte totes les quilters de la zona d’Argentina, Uruguay i Brasil i al qual també ens hi connectem algunes quilters espanyoles i italianes,…

Hoy os informaré de una iniciativa privada en el mundo del Patchwork que funciona muy bien en Argentina y con grandes proyectos por realizar. En el intercambio de tarjetas ATC “Bajo el mar”, como ya comenté, recibí una ATC de Teresita Leal, i después de intercambiar unos cuantos correos me explicó que junto con dos amigas decidieron hacer el sitio “BAQ. Buenos Aires Quilting. Arte en Patchwork”, http://www.buenosairesquilting.com.ar/ , que está abierta a todas las quilters de la zona, y que además de informar y dar noticias sobre el patchwork, organizan talleres y venden lo que producen. La web incluye un Foro “Buenos Aires Quilting. Foro de quilting, patchwork, appliqué y otras técnicas” Este Foro abierto a todas las personas interesadas permite poner en contacto todas las quilters de la zona de Argentina, Uruguay y Brasil y al que también nos conectamos algunas quilters españolas y italianas,…

ATC'S, LA TERCERA!

Hola a totes, encara que hagin passat uns dies des que la vaig rebre, avui us escric perquè el dilluns vaig trobar la meva tercera ATC en el correu, aquest cop era la de la Núria Madurell. Moltes gràcies Núria! M'ha agradat molt i m'ha fet molta il·lusió rebre-la, així ja tinc una ATC teva! Espero que en puguem intercanviar més i que aquesta no sigui la última!
Hola a todas, aunque hayan pasado unos días desde que la recibí, os escribo hoy porqué el lunes encontré mi tercera ATC en el correo, esta vez era de Núria Madurell. ¡Muchas gracias Nuria! Me ha gustado mucho y me ha hecho mucha ilusión recibirla ¡Así ya tengo una ATC tuya! ¡Espero que podamos intercambiar más y que esta no sea la última!

Oi què és bonica! ¡Verdad que es bonita!

Ara només em falta la quarta ATC, que serà la última d’aquest intercanvi temàtic. Estic esperant-la amb candeletes!
Ahora solo me falta la cuarta ATC, que será la última de este intercambio. ¡Estoy esperándola con mucho anhelo!

dissabte, 18 d’octubre de 2008

NINA SOFT = MUÑECA SOFT

Hola a tothom. Estic entusiasmada! Feia molt de temps, des que vaig començar a fer cursos monogràfics amb la Jacqueline, a Elsa Labors, que tenia ganes d'aprendre a fer nines amb la cara esculpida amb agulla, tècnica per realitzar cares amb relleu. Avui per fi he pogut fer aquest curs! Aquesta és la nina que farem!
Hola a todos, ¡Estoy entusiasmada! Hacía mucho tiempo, desde que empecé a hacer cursos con Jacqueline, en Elsa Labors, que tenía ganas de aprender a hacer muñecas con la cara esculpida con aguja, técnica para realizar caras en relieve. ¡Hoy, por fin, he podido hacer este curso! ¡Esta es la muñeca que realizaremos!

Mireu el resultat! Encara no està acabada, però la cara si, i en conjunt ja es veu com serà!
Mirad el resultado! Aún no está acabada, pero la cara si, y en conjunto ya se ve como será!

Aquestes són algunes de les fotografies que es varen fer durant el curs.
Aquí, estem la Isabel i jo treballant molt concentrades, amb la Jacqueline al fons.
Estas son algunas de las fotografías que se hicieron durante el curso.
Aquí estamos Isabel y yo trabajando muy concentradas con Jacqueline al fondo.Aquesta es la foto final de la Jacqueline i de les alumnes que quedàvem a classe abans de plegar, cadascuna amb la seva nina
Esta es la foto final de Jacqueline y de las alumnas del curso que aún estábamos en clase a última hora, cada una con su muñeca.Vam quedar totes molt satisfetes i amb ganes de tornar a repetir!
¡Quedamos todas muy satisfechas y con ganas de repetir!

dimecres, 15 d’octubre de 2008

SEGONA ATC REBUDA = SEGUNDA ATC RECIBIDA


Hola a totes, acabo de rebre la meva segona ATC, feta per la Teresita, aquesta ve d'Argentina. ¡Moltes gràcies, Teresita! Estic molt emocionada, van arribant de mica en mica, de llocs molt diferents i fetes en estils també molt diferents, però les dues molt maques.
Espero amb il·lusió el moment de rebre les que em falten per completar aquest intercanvi de targetes que totes hem realitzat amb el tema“Bajo el mar”

Hola a todas, acabo de recibir mi segunda ATC, realizada por Teresita, esta viene de Argentina. ¡Muchas gracias Teresita! Estoy muy emocionada, llegan poco a poco, de sitios muy diferentes, realizadas en estilos también muy diferentes, pero ambas muy bonitas.
Espero con ilusión el momento en que recibiré las que faltan para completar este intercambio de tarjetas que hemos realizado con el tema “Bajo el mar”

dilluns, 13 d’octubre de 2008

ATC's

La Laura, la meva profe de Patchwork http://elsapatchwork.blogspot.com/, m'ha animat a seguir al món dels blogs, i com a idea m'ha comentat que podia afegir les ATC's que estic rebent de l'intercanvi que, sota el tema "Bajo el mar", va organitzar el mes de setembre la Núria Madurell.
Jo m'hi vaig apuntar amb quatre targetes, per tant n'hauré de rebre també quatre.
De moment n'he rebut una, la de la Lupe http://patchlupe.blogspot.com/, em va fer molta il·lusió perquè era la primera ATC que rebia, i no només era la primera d'aquest intercanvi sinó també la primera en general, perquè no hi havia participat mai.
Com ja li vaig comentar a la Lupe per correu, gràcies per la seva targeta i per l'oportunitat de prendre part en aquest intercanvi. També gràcies a la Núria per haver-lo organitzat.Estic esperant amb molta il·lusió i molta expectació les tres targetes que em falten per rebre!

Laura, mi profe de Patchwork http://elsapatchwork.blogspot.com/, me ha animado a seguir en el mundo de los blogs, y como idea me ha comentado que podía añadir las ATC's que reciba del intercambio que, con el tema "Bajo el mar", organizó Núria Madurell el mes de septiembre.
Yo me apunté con cuatro tarjetas, por tanto también recibiré cuatro.
De momento he recibido una de Lupe
http://patchlupe.blogspot.com/, me hizo mucha ilusión porqué era la primera ATC que recibía, ya que no solo es la primera de este intercambio, sino que también es la primera que recibo en general, porqué no había participado nunca en uno.
Como ya le dije a Lupe por correo, gracias por su tarjeta y por la oportunidad de tomar parte en este intercambio. También gracias a Núria por haberlo organizado.¡Estoy esperando con mucha ilusión y mucha expectación las tres tarjetas que me faltan recibir!

Aquesta es la targeta que m’ha enviat la Lupe
Esta es la tarjeta que me ha enviado Lupe

diumenge, 12 d’octubre de 2008

PATCHWORK A SANT FELIU DE GUÍXOLS
Avui és el meu primer dia de blogger. Fa molt de temps que volia crear un blog, però mai no trobava el moment.Voldria que aquest blog arribés a ser una eina de comunicació informal amb tota la gent que ens agrada el Patchwork i tot el que està relacionat amb aquest món; una eina que ens serveixi a tots per compartir experiències, per aprendre i per estar al dia.


Avui, aprofitant que ahir vàrem anar amb la Isabel, una de les meves amigues de Pathwork, a Sant Feliu de Guíxols per visitar la X Exposición Nacional de Patchwork, publico per primera vegada al meu blog "Món de Patchwork" = "Mundo de Patchwork"


Vàrem dedicar la visita a la Miryam que no va poder venir amb nosaltres.A la carpa de l'Asociación Española de Patchwork ens vàrem apuntar a la llista d'intercanvis d'ATC's de la Núria Madurell http://nuria-madurell.blogspot.com/, i també vàrem fer punts de llibre, un d'ells per regalar-li a la Miryam.Hoy es mi primer día de blogger. Hacía mucho tiempo que quería crear un blog, pero nunca encontraba el momento.
Querría que este blog sea un instrumento de comunicación informal entre todas las personas interesadas en el Patchwork y en todo lo que está relacionado con este mundo, que nos sirva para compartir experiencias, para aprender y para estar al día.


Hoy, aprovechando que ayer fuimos con Isabel, una de mis amigas de Patchwork, a Sant Feliu de Guíxols para visitar la X Exposición Nacional de Patchwork, publico por primera vez en mi blog "Món de Patchwork" = "Mundo de Patchwork"Dedicamos la visita a Miryam que no pudo venir con nosotras.

En la carpa de l'AEP nos apuntamos a la lista de intercambio de ATC's de Núria Madurell http://nuria-madurell.blogspot.com/, y también realizamos puntos de libro, uno lo hicimos para regalarselo a Miryam.Aquests són algunes de les obres de l'exposició de treballs locals que ens van atraure més l'atenció:
Estas son algunas de las obras de la exposición de trabajos locales que nos llamaron más la atención:


I aquestes són algunes de les obres de l'exposició nacional en les que més ens vam fixar:I estas son algunas de las obras de la exposición nacional en las que más nos fijamos:

Espero tenir notícies vostres ben aviat!


¡Espero tener noticias vuestras muy pronto!